Förtroendevalda

Förtroendevalda


En samfällighet har alltid ett antal personer som representerar samfälligheten i stora som små frågor men också ser till att den dagliga skötseln och förvaltningen fungerar. Här finner du vilka som är valda just nu av årsstämman och vilka ansvarsområden som de har. Längs ner hittar du också vem som är markägare på ön Frebbenholm.

Ordförande

Klicka här för ansvarsområden

Thomas Nordqvist

Mobil: 070-988 10 08

E-post: thomas@usala.se

Frebbenholm 19


Suppleant

Klicka här för ansvarsområden

Petra Bergsten

Mobil: 076-830 52 87

E-post: petrabergsten@gmail.com

Frebbenholm 3


Sekreterare

Klicka här för ansvarsområden

Sara Kemppi Björklund

Mobil: 070-337 50 61

E-post: sara.kemppi@telia.com

Frebbenholm 9


Kassör

Klicka här för ansvarsområden

Thomas Lundahl

Mobil: 070-251 53 93

E-post: thomas.lundahl@orionpharma.com

Frebbenholm 23


Revisor

Klicka här för ansvarsområden

Karolina Andreasson

Mobil: 070-890 81 46

E-post: karolina.lacking@gmail.com

Frebbenholm 6


Revisorsuppleant

Klicka här för ansvarsområden

Peter Andreasson

Mobil: 070-490 96 95

E-post: peter@renjamt.se

Frebbenholm 6


Valberedning

Klicka här för ansvarsområden

Marie Haapala

Mobil: 073-040 04 83

E-post: marie.x.eriksson@ge.com 

Frebbenholm 2

Valberedning

Klicka här för ansvarsområden

Ingalill Larsson

Mobil: 070-302 92 52

E-post: frebben10@gmail.com

Frebbenholm 10


Markägare

 

Ove Johansson

Mobil: 070-935 90 90

E-post: ove.johansson@boproduktion.se

Frebbenholm 1